Accions formatives, conferències, xerrades i sessions informatives | Cercle MindFulness

Accions formatives, conferències, xerrades i sessions informatives

Impartim accions formatives, conferències i xerrades relacionades amb el mindfulness, tant proposades per nosaltres com a petició d’organitzacions o entitats.

També oferim regularment sessions informatives sobre les nostres activitats.