Sessions individuals de Mindfulness | Cercle MindFulness

Sessions individuals de Mindfulness

Sessions que es dissenyen a mida de manera que l’entrenament s’ajusti a les necessitats particulars de la persona interessada, tant pel que fa a les seves dificultats o preocupacions com pel que fa a la seva situació personal i disponibilitat horària.